Ing. Jaroslav BAZALA, Ph.D.
senior konzultant a jednatel společnosti
FOTO Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc.
externí senior konzultant pro logistiku a vzdělávací systémy
FOTO Pieter C.W. VOS
externí senior konzultant pro logistiku
FOTO Ing. Lumír PEKTOR
externí senior konzultant pro kvalitu a pro motivaci v managementu

Ing. Jaroslav BAZALA, Ph.D.
senior konzultant a jednatel společnosti
Odborná způsobilost:
1981 ČVUT Praha, fakulta stavební, automatizované systémy řízení
1991 Kurz manažera jakosti (Qualicon)
1994 Kurz interních auditorů (Česká společnost pro jakost)
1995 Vyšší kurzy integrální logistiky (VLM, PCA Holandsko)
1999 VŠB - TUO, fakulta ekonomická, doktorát systémového inženýrství
Praxe:
1982 -1991 Hutní projekt Ostrava, a.s.
1992 -1994 Samostatný poradce (informatika, management kvality)
od 1995 PQL s.r.o.
Lektorská činnost: Integrální logistika, Management kvality
Specializace: Výrobní logistika, management kvality v předvýrobních etapách
Zpět nahoru

Ing. Jaroslav Uhlíř, CSc.
externí senior konzultant pro logistiku a vzdělávací systémy
Odborná způsobilost:
1978 Námořní Akademie Oděsa, strojní fakulta, provoz lodních hnacích zařízení
1986 - 1989 Externí vědecká aspirantura
1990 - 1992 Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT Praha
1995 Vyšší kurzy integrální logistiky (VLM, PCA Holandsko)
Praxe:
1978 - 1980 Československá námořní plavba
1980 - 1993 Odborný učitel Střední průmyslová škola stojnická Čáslav
1993 - 2001 Vyšší odborná škola Čáslav, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
2001 - 2003 ČKD Kutná Hora a.s. ředitel Výrobní logistiky
Lektorská činnost: Integrální logistika, Výrobní logistika, Projektové řízení
Specializace: Optimalizace procesů, Implementace informačních technologií, Zavádění podnikového vzdělávání
Zpět nahoru

Pieter C.W. VOS
externí senior konzultant pro logistiku
Odborná způsobilost:
           Physical and Social Geography, University of Amsterdam
           School for business Economist, Zeist
           Postgraduální kurz "Analysis of Organisational problems", University of Delft
           European Logistic Management Programme
Praxe:
1966 - 1983 Střední školy, učitel a zástupce ředitele
1983 - 1991 Albert Heijn b.v., manažér distribučního centra
1991 - 1994 Ahold a Mana ČR, poradce pro zavedení logistického systému      
od 1994 Soukromý podnikatel v ČR a Holandsku
Lektorská činnost: Integrální logistika
Specializace: Distribuce, skladování, plánování, transport
Zpět nahoru

Ing. Lumír PEKTOR
externí senior konzultant pro kvalitu a pro motivaci v managementu
Odborná způsobilost:
1984 - 1988 VŠB - TU Ostrava, hutnická fakulta, katedra slévárenství
1993 Kurz " Interních auditorů" (Institut vzdělávání VÍTKOVICE a.s.
1993 - 1995 Postgraduální studium (VŠB - TUO, FMMI, katedra kontroly a řízení jakosti)
1995 Kurz "Manažer budoucí prosperity" (Institut vzdělávání VÍTKOVICE a.s.)
1997 Kurz "Manažer ekologie" (Dům Techniky Ostrava s.r.o.)
1999 Certifikovaný externí auditor jakosti (Dům Techniky Ostrava / registrace č. 172)
Praxe:
1989 -1998 VÍTKOVICE a.s. , útvary řízení jakosti
od 1998 Samostatný poradce a lektor významných vzdělávacích organizací
Lektorská činnost: Management kvality, motivace v managementu
Specializace: Management kvality, zavádění a auditování systémů jakosti, motivační nástroje
Zpět nahoru