PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. je soukromou poradenskou společností, která personálně navázala na desetileté působení PQL s.r.o., dceřinné společnosti holandské firmy PCA b.v. (Production Control Advisers, ltd.).

Firma PQL si v první řadě klade za cíl poskytnout klientovi takovou podporu v oblasti logistiky a managementu kvality, která povede k měřitelnému růstu jeho prosperity. Snažíme se o to, aby naši zákazníci získali znalosti a osvojili si dovednosti na úrovni, jenž jim umožní řešit jejich budoucí problémy již zcela samostatně. Neustále přitom zdůrazňujeme pojetí podnikatelských cílů a obchodní strategie, která zahrnuje všechny tři základní parametry chování firmy vůči zákazníkům: KVALITU - CENU - ČAS.

Firma PQL se v oboru kvality a logistiky zaměřuje na malé a střední podniky (výrobního i nevýrobního charakteru), kde efektivně pomáhá nahradit přirozenou absenci samostatných útvarů zabývajících se řízením a rozvojem těchto oblastí. Unikátní logistické Know - How ale nabízíme i velkým organizacím a jejich jednotkám.

Firma PQL byla také prvním českým subjektem, který uvedl na trh logistických služeb logistický audit, dnes metodicky zastřešený Komorou logistických auditorů.

Působení firmy PQL je organizováno do série samostatných, avšak na sebe navazujících etap, které obsahují vedle vlastního poradenství speciální výukový a tréninkový program.

Nabízíme: